Monday, November 26, 2007

Hüpnoos on turvaline ja tervislik nähtus

Hüpnoos sarnaneb suuresti unistamisega. Unistades viite oma teadvuse alla alfa- sagedusele, tegeledes fantaasiatega. Kogu selle aja vältel olete kõigest teadlik, kuid jääte ometi välistest segajatest mõjutamata. Unistamine on täiesti normaalne, turvaline ja tervislik nähtus, millega me tegeleme aeg-ajalt kõik. Mõnikord on unistus niivõrd intensiivne ning eesmärgile orienteeritud, et inimene teostab selle. Tavaliselt juhtub see spontaanselt ja ettekavatsematult.
Hüpnoos on tehnika, mis võimaldab teil saavutada teadvuse muutunud seisundi – unistamise seisundi – tahtlikult ja suunata oma tähelepanu kindlatele eesmärkidele, et need teostada. Nagu unistamine on ka hüpnoos täiesti normaalne, turvaline ja tervislik nähtus. Nii hüpnoosi kui ka unistamise korral olete te teadvusel, kuid siiski välistest segajatest mõjutamata. Nii unistades kui hüpnoosi all kohandub teie meel alfa-sagedusega – vahe seisneb vaid selles, et hüpnoosis on tähelepanu suunatud teatud kasutoovatele eesmärkidele, mida te soovite saavutada, aga mitte fantaasiatele.
Teadvus ei võta hästi vastu sisendusi. Enamasti kasutatakse seda meelt mõtlemisel, arutamisel ja selliste asjade liikumapanemiseks, millega ta on juba tuttav. Alateadvus seevastu on nagu sõnakuulelik ori. Ta ei mõtle ega arutle. Ta reageerib käskudele. Alateadvus ei mõista hea ja halva sisenduse vahelist erinevust. Alateadvus üksnes võtab pakutava informatsiooni vastu ja tegutseb siis vastavalt sellele. Siin peitubki hüpnoosi väärtus ja jõud.Alateadvus teatab teadvusele uue informatsiooni olemasolust, mille suhtes tuleb tegutsema hakata. Teadvusele meeldib juba olemasolevaga tegeleda, nii et ta võtab selles osas midagi ette. Seega hüpnoos toimib ja küllaltki hästi.
Hüpnodraama on psühhodraama alaliik, kus kasutatakse inimesega tegelemise käigus hüpnoosi. Selline kombineeritud vorm on eriti tõhus metoodika iseendaga tegelemisel. Hüpnoos aitab teil suitsetamisest loobuda, dieeti pidada, enesehinnangut tõsta, foobiatest ja hirmudest jagu saada, mälu parandada, valu ohjeldada ja ravida – võimaluste nimekiri on lõputu. Hüpnodraamat saab kasutada grupis või individuaalselt. Kellel tekkis huvi tulla ja proovida või kes tahavad oma elu muuta tasakaalukamaks või väärtuslikumaks, siis võite oma soovist teada anda meile -mv@meditvision.ee

No comments: